Birimin Amacı

Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

Hacettepe Engelli Öğrenciler Birimi
eobmaster@hacettepe.edu.tr