Hizmetler

Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ; özel gereksinimi olan ve  birimimize başvuran öğrencilerle yapılan görüşme v e değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen sorunların çözümü için Öğrenci İşleri , Sağlık  Spor Kültür Dairesi , Birim Danışmanı,  Bölüm Başkanlığı gibi birimlerle görüşmeler yapar.

Öğrencinin derslerinde ihtiyaç duyduğu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda  değişiklikler, ulaşım vb.) değişiklik önerilerini içeren  yazıyı Fakülte engelli öğrenci danışmanlarına ve  birime gönderir.

Ulaşılabilirlik : Görme ve hareket engeli olan öğrencilerimizin  sınavlar ve etkinliklere katılımı için  yerleşkeler arası ulaşım desteği sağlanmaktadır. Üniversite İdaresi ile birlikte çalışarak tüm engel grupları için mimari engellerin kaldırılması çalışmalarına katılır.

ÜNİ- 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi üniversitemize yeni giren engelli öğrencilerimizi  ilk yılında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirir. Kayıtlar sırasında ÜNİ- 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi konusunda bilgi veriler ve bu ders kapsamında tercih ettikleri programa katılmalarına destek verir.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık Hizmeti : Engelli öğrencisi olan Bölümlere, Öğrenci Topluluklarına gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir,   Öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir. Öğrencilerin toplulukların faaliyetlerine katılımı için iletişim kurar.

Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin farkındalık  ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik  seminer, eğitimler verir ve farkındalığı v eöğrenci kaynaşmasını sağlayıcı etkinlikler düzenler.  

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini içerir.

İsteyen öğrenciler için kariyer seçimi ve iş başarısını artırıcı eğitim ve izleme çalışması yapılır.

Hacettepe Engelli Öğrenciler Birimi
eobmaster@hacettepe.edu.tr